Utrata zdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Utrata zdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Jeżeli wskutek wypadku w pracy doszło do uszkodzenia ciała, czy ciężkiej choroby, konieczne było podjęcie leczenia, rehabilitacji, wsparcia innych osób, a poszkodowany pracownik doznał cierpienia fizycznego lub psychicznego oraz poniósł dodatkowe koszty, pracodawca powinien wypłacić odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i obniżenia możliwości zarobkowych pracownik może również żądać renty.

Należy dokumentować wszystkie wydatki, które zostały poniesione w związku z wypadkiem przy pracy i podjętym leczeniem. Na przykład: koszt wizyt lekarskich, rehabilitacji, zakupu lub wypożyczenia sprzętu medycznego, specjalistycznego jedzenie, opieki osób trzecich, odpowiedniej odzieży. Wszystkie wydatki należy dokumentować fakturami imiennymi.

Jeżeli wskutek wypadku w pracy poszkodowany pracownik utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub wzrosły jego potrzeby życiowe może domagać się renty lub dodatkowej sumy z przeznaczeniem na leczenie czy też przygotowanie do nowego zawodu. Pracodawca jest zobowiązany do pomocy poszkodowanemu pracownikowi.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem