KOMUNIKACJA

SOLVE > Blog > KOMUNIKACJA
08 sty
Ustalanie odszkodowania
Zaniżenie wysokości odszkodowania z tytułu wzrostu wartości pojazdu po dokonaniu naprawy
Kategoria: KOMUNIKACJA
W prowadzonej praktyce, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której Ubezpieczyciele likwidując szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dokonują potrącenia wynikającego ze wzrostu wartości pojazd...
03 sty
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: KOMUNIKACJA
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną ...
03 cze
Kobieta wzywająca pomoc drogową
Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody
Kategoria: KOMUNIKACJA
W przypadku szkody komunikacyjnej poszkodowany ma prawo podjąć decyzję jaki sposób rozliczenia likwidowanej szkody wybierze. Dotychczas wykształciły się dwa warianty rozliczenia szkody: bezgotówkowy i gotówkowy. Wariant bezgo...
23 maj
Szkoda całkowita
Szkoda całkowita. Co to takiego?
Kategoria: KOMUNIKACJA
Czym jest szkoda całkowita? Prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. szkody całkowitej. Pojęcie to wykształciło się w praktyce likwidowania szkód przez ubezpieczycieli. Problem szkody całkowitej powstał w związku ze...
13 mar
Lakierowanie samochodu
Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych
Kategoria: KOMUNIKACJA
W procesach likowanych przez nas szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostrzegamy nieprawidłowości przy wyliczaniu odszkodowania przez ubezpieczycieli w zakresie stosowanych stawek za roboczogodzinę ...
03 lut
Określanie wielkości szkody
Stawki za roboczogodzinę pracy przy szkodzie częściowej oraz szkodzie całkowitej
Kategoria: KOMUNIKACJA
Analizując prowadzone przez nas sprawy z tytułu odszkodowań z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zauważyć, że przy szacowaniu kosztów naprawy, najczęściej manipulowaną przez ubezpieczycieli daną...
16 sty
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody komunikacyjnej, czyli brak obowiązku naprawy pojazdu i przedstawiania faktur przy szkodach likwidowanych z ubezpieczenia OC
Kategoria: KOMUNIKACJA
W praktyce związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC można wyróżnić trzy metody rozliczenia szkody: kosztorysowa, fakturowa, bezgotówkowa. Kosztorys jest dokumentem sporządzanym najczęściej przez warszta...
03 gru
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Amortyzacja rabatowa
Kategoria: KOMUNIKACJA
Z dotychczasowego doświadczenia zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli polegającą na stosowaniu potrąceń amortyzacyjnych w odniesieniu do zastosowanych przez warsztaty naprawcze cen części oryginalnych. Zakłady ubezpieczeń dok...
03 lis
Amortyzacja samochodu
Niedopuszczalność stosowania przez ubezpieczycieli potrąceń amortyzacyjnych w zakresie części zamiennych.
Kategoria: KOMUNIKACJA
Z prowadzonej przez nas obserwacji praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód wynika, że w toku postępowań w ramach odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC, powszechną praktyką jest pomniejszanie kwot...
03 paź
Obliczanie VATu
Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a podatek od towarów i usług (VAT).
Kategoria: KOMUNIKACJA
W przypadku szkody realizowanej z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli, polegającą na pomniejszaniu należnego odszkodowanie o podatek VAT. Taka sytuacja dotyczy w szczególności...
  • 1
  • 2