WYPADKI DROGOWE

SOLVE > Blog > WYPADKI DROGOWE
03 sty
amortyzacja_wpis-1024x581
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach sz...
03 cze
Kobieta wzywająca pomoc drogową
Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W przypadku szkody komunikacyjnej poszkodowany ma prawo podjąć decyzję jaki sposób rozliczenia likwidowanej szkody wybierze. Dotychczas wykształciły się dwa warianty rozliczenia szkody: bezgotówkowy i gotówkowy. Wariant bezgo...
23 maj
szkoda_calkowita
Szkoda całkowita. Co to takiego?
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Czym jest szkoda całkowita? Prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. szkody całkowitej. Pojęcie to wykształciło się w praktyce likwidowania szkód przez ubezpieczycieli. Problem szkody całkowitej powstał w związku ze...
08 kwi
Ustalanie odszkodowania
Zaniżenie wysokości odszkodowania z tytułu wzrostu wartości pojazdu po dokonaniu naprawy
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W prowadzonej praktyce, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której Ubezpieczyciele likwidując szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dokonują potrącenia wynikającego ze wzrostu wartości pojazd...
13 mar
Lakierowanie samochodu
Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W procesach likowanych przez nas szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostrzegamy nieprawidłowości przy wyliczaniu odszkodowania przez ubezpieczycieli w zakresie stosowanych stawek za roboczogodzinę ...