Błąd diagnostyczny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd diagnostyczny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Jest jednym z rodzajów błędu medycznego. Stanowi tak zwany błąd rozpoznania polegający na postawieniu niewłaściwej diagnozy lub na nieprawidłowym rozpoznaniu schorzenia u pacjenta, albo na błędnym stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy. Może skutkować wyborem nieodpowiedniej metody leczenia w wyniku postawienia błędnej diagnozy.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem