Błąd informacyjny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd informacyjny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Jest jednym z rodzajów błędu medycznego. Sprowadza się do niedopełnienia przez lekarza obowiązku informacyjnego. Lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Zaniechania wynikające z nieprzestrzegania przez lekarza obowiązku informacyjnego nie rodzi automatycznie uprawnienia poszkodowanego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Musi wystąpić szkoda po stronie uprawnionego oraz związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą a błędem informacyjnym.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem