Błąd organizacyjny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd organizacyjny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Jest jednym z rodzajów błędu medycznego. Błąd organizacyjny sprowadzić można do wszelkich zaniedbań logistycznych, administracyjnych, sanitarnych całej placówki medycznej. Błąd ten polega na zaniechaniu standardów i procedur postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Przykładem jest niedbałe prowadzenie dokumentacji medycznej.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem