Błąd organizacyjny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd organizacyjny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Odszkodowanie za błąd organizacyjny podmiotu leczniczego

W ramach świadczonych usług doradczych i prawnych zapewniamy naszym Klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błąd organizacyjny podmiotu leczniczego. Stanowi on jeden z rodzajów błędów medycznych, w przypadku których pomoc ze strony doświadczonych prawników może okazać się niezbędna. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług doradczy biura Solve!

Na czym polega błąd medyczny organizacyjny?

Pod pojęciem „błąd medyczny” kryje się szereg różnych jego rodzajów, klasyfikowanych w zależności od tego, jaka była przyczyna niedopatrzenia, które wywołało bezpośrednią szkodę pacjenta. W przypadku medycznego błędu organizacyjnego można mówić o pomyłce w znaczeniu nieco szerszym, ponieważ obejmującym całe, ogólnie rozumiane działanie (na przykład administracyjne) podmiotu medycznego. Innymi słowy, co do zasady – błąd organizacyjny nie wynika z nieprawidłowego leczenia czy wdrożenia niepoprawnych procedur medycznych.

O wystąpieniu błędu organizacyjnego można mówić w kontekście decyzji (błędnych) podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie danym podmiotem medycznym. Może nim być zarówno szpital, jak i gabinet medyczny czy przychodnia lekarska. Na skutek nieprawidłowych kroków podejmowanych przez zarządcę placówki medycznej może dojść do określonych błędów w działaniu (organizacji) takiego podmiotu.

Tym samym, jak wspomnieliśmy, błąd organizacyjny należy traktować dość szeroko – w jego zakres wchodzą bowiem zaniedbania administracyjne (lub też, mówiąc nieco inaczej, logistyczne), ale też wynikające z takich kwestii, jak nieodpowiednie doposażenie jednostki leczniczej w niezbędny sprzęt diagnostyczny czy medyczny (lub brak dbałości o zachowanie urządzeń w sprawności). Nawet z pozoru drobne niedociągnięcia, jak zagubienie karty pacjenta, o ile przyczyni się do powstania szkody, należy zakwalifikować do kategorii medycznego błędu diagnostycznego.

Przykłady działań skutkujących wystąpieniem medycznego błędu organizacyjnego

W celu łatwiejszej „identyfikacji” organizacyjnego błędu medycznego wskazujemy poniżej kilka przykładowych sytuacji, które do tego rodzaju nieprawidłowości mogą doprowadzić. Można zatem do kategorii błędu organizacyjnego zaliczyć:

  • brak prowadzenia lub też nieprawidłowe, niedbałe prowadzenie dokumentacji medycznej (w tym przede wszystkim kart zdrowia pacjentów) czy też dopuszczenie do jej zagubienia,
  • brak kontroli nad zużywanymi artykułami medycznymi (w tym nieprawidłowe oznaczanie lekarstw czy innych wyrobów podobnego rodzaju),
  • nieprawidłowe organizowanie pracy personelu, w tym również powierzanie obowiązków pracownikom, którzy nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji.

Wskazane powyżej zaniedbania mogą prowadzić do niekiedy poważnych konsekwencji dla pacjenta. Brak dostępu do jego historii choroby czy też podanie leku, który został błędnie oznakowany mogą prowadzić do powstania szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd organizacyjny?

Podobnie, jak w przypadku pozostałych błędów medycznych, także przy zaistnieniu błędu organizacyjnego pacjent, który w jego wyniku doznał szkody, ma prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Dana placówka medyczna, czy to szpital, czy przychodnia lub inny podmiot jest bowiem odpowiedzialna za zapewnienie pacjentom, znajdującym się pod jej opieką, warunków leczenia zgodnych z przyjętymi ogólnie standardami oraz dostępu do świadczeń realizowanych zarówno przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, jak i za pomocą bezpiecznej aparatury medycznej.

Jednak, w odróżnieniu od wskazywania winy w sytuacji wystąpienia błędu medycznego innej kategorii, błąd diagnostyczny nie wiąże się z koniecznością obarczenia odpowiedzialnością konkretnego pracownika podmiotu medycznego. W takiej sytuacji konsekwencje dotyczą ogólnie całej struktury organizacyjnej danej placówki (określa się to mianem winy anonimowej).

Ubieganie się o odszkodowanie za błąd organizacyjny wymaga od poszkodowanego wskazania wszelkich możliwych dowodów i przesłanek, które mogą potwierdzać faktyczną odpowiedzialność placówki medycznej za błąd organizacyjny. Mając do tego na względzie także konieczność załatwienia wielu niezbędnych formalności czy złożenia pozwu do sądu, wyjątkowo dobrym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji zgłoszenie się po pomoc do Kancelarii  Solve.

Ewentualne odszkodowanie może być wypłacone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC (każdy szpital musi taką polisą dysponować). O wszystkich kwestiach związanych z obowiązkiem zebrania niezbędnej dokumentacji medycznej z przyjemnością poinformujemy Państwa podczas indywidualnego spotkania.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem