Błąd lekarski

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd lekarski

Klientom biura Solve zapewniamy niezbędną pomoc prawną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski. Walka o należne zadośćuczynienie finansowe nie zawsze jest prosta i skuteczna, jeśli działasz w pojedynkę. Nasz zespół adwokatów i prawników dba o zachowanie wszystkich procedur i dopełnienie niezbędnych formalności, a przede wszystkim o skuteczność podjętych kroków prawnych!

Co to jest błąd lekarski?

W niektórych opracowaniach, a także w mowie potocznej określenie „błąd lekarski” jest stosowane zamiennie z „błędem medycznym”. Już na wstępie należy jednak zaznaczyć, że nie należy traktować obu tych wyrażeń synonimicznie.

Błąd medyczny może być traktowany szerzej i dotyczy błędów popełnianych ogólnie w medycynie. Mówiąc nieco jaśniej, błędy medyczne można podzielić na kilka rodzajów, w tym diagnostyczne, techniczne czy powstające w trakcie leczenia (terapeutyczne). Co więcej, odpowiedzialnym za ich popełnienie nie zawsze musi być lekarz – może to być przedstawiciel innego zawodu medycznego, na przykład farmaceuta. O odszkodowanie za błąd medyczny można wystąpić również przeciwko podmiotowi – szpitalowi czy chociażby przychodni lekarskiej.

Błąd lekarski należy traktować jako pojęcie o węższym znaczeniu – odnosi się ono do czynu niezgodnego z dostępną wiedzą oraz tak zwaną sztuką lekarską, popełnionego przez lekarza. Można zatem przyjąć, że każdy błąd lekarski jest jednocześnie błędem medycznym, ale błąd medyczny nie musi być lekarskim.

Zaznaczyć należy, że w przypadku odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej mamy do czynienia z działaniem lub zaniechaniem w pewnym stopniu „celowym”. W przypadku konsekwencji zdrowotnych powstających w wyniku podjętego leczenia, jednak w sposób nieumyślny (niezawiniony), nie można określić ich błędem lekarskim, są natomiast powikłaniami.

Odszkodowanie za błąd lekarza – co musisz wiedzieć?

Błąd lekarza, czy to wynikający z konkretnego działania, czy też z jego braku, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o odszkodowanie dla poszkodowanego pacjenta. Ten może wystąpić o należne mu środki na drodze karnej lub cywilnej. Lekarz może za swój czyn odpowiadać ponadto dyscyplinarnie.

https://www.traditionrolex.com/2

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu lub w wyniku działania lekarza zmarła jest uprawniona do wystąpienia o uznanie tego czynu za błąd w sztuce lekarskiej. Oczywiście odszkodowania w przypadku śmierci pacjenta może domagać się rodzina lub współmałżonek. Takie sprawy mogą być skomplikowane, a ich przebieg długi i nie zawsze kończący się po myśli poszkodowanego. Stąd też tak wielu klientów wybiera firmy zajmujące się odszkodowaniami za błędy lekarskie. Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielom tego rodzaju instytucji możliwe jest poprowadzenie postępowania od A do Z, zdejmując z klienta obowiązek zadbania o wiele przykrych i czasochłonnych nierzadko formalności. Firmy odszkodowawcze, takie jak Solve, mogą pomóc klientowi na właściwie każdym etapie sprawy – zarówno przy prowadzeniu czynności z ubezpieczycielem, jak i na drodze sądowej. Każdy przypadek jest traktowany w sposób indywidualny, co pozwala uzyskać najkorzystniejszy dla poszkodowanego efekt.

Ubieganie się o odszkodowanie za błąd lekarski – krok po kroku

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za popełniony przez lekarza błąd jest ustalenie, czy uszczerbek i konsekwencje zdrowotne faktycznie są następstwem błędu lekarskiego. W tym celu niezbędne staje się porównanie, czy procedura prowadzona przez lekarza lub podmiot medyczny (w zależności od tego, przeciwko komu występuje osoba poszkodowana) nie odpowiadała najnowszej i aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. Taka niezgodność stanowi silny fundament do potwierdzenia, że zaistniała szkoda jest właśnie błędem – ma to znaczenie już w trakcie procesu odszkodowawczego.

W oparciu o wydane w 1955 roku orzeczenie Sądu Najwyższego przy interpretacji takiego zdarzenia, jak błąd lekarski konieczne jest ponadto wzięcie pod uwagę ewentualności, czy lekarz lub ogólnie mówiąc personel medyczny wykazał się w swoich działaniach należytą starannością.

Na zgłoszenie błędu lekarskiego poszkodowany ma trzy lata – jednak liczy się je nie od momentu jego popełnienia lecz od chwili, gdy skutki wystąpienia błędu zostały zdiagnozowane, zauważone przez chorego czy też potwierdzone w inny sposób. To oznacza, że poszkodowany może zgłosić roszczenia nawet po 5 czy 10 latach od nieudanej operacji, jeśli dopiero niedawno dowiedział się, że w jej trakcie taki błąd został popełniony.

Odszkodowanie za błąd lekarski – kwota, na jaką można liczyć i jak prowadzić postępowanie?

Istnieje kilka dróg prowadzących do uzyskania odszkodowania za błąd lekarski. Jedną z nich jest złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Instytucje tego rodzaju zostały powołane w 2012 roku w celu usprawnienia postępowania i odciążenia sądów. Komisja musi zapoznać się z wnioskiem, rozpatrzyć go i wydać orzeczenie w przeciągu czterech miesięcy od przyjęcia dokumentu. Kwoty w ramach odszkodowania za błąd lekarski zostały także ustalone odgórnie:

  • maksymalnie 100 tysięcy złotych w przypadku uznania uszczerbku na zdrowiu,
  • maksymalnie 300 tysięcy złotych, jeśli w wyniku błędu lekarskiego pacjent zmarł.

Poszkodowany lub jego rodzina mogą także złożyć pozew cywilny. Jeżeli roszczenie nie przekracza kwoty 75 tysięcy złotych, sprawę należy skierować do sądu rejonowego. Wskazanie wyższej kwoty zobowiązuje poszkodowanego do złożenia pozwu już w sądzie okręgowym.

Decydując się na współpracę z firmą Solve otrzymujesz niezbędne wsparcie oraz pewność, że wszystkie kroki prowadzące do uzyskania odszkodowania zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem