Blog

SOLVE > Blog
30 lis
Zapoznawanie się z umową
Odróżnienie umowy o roboty budowlane od umowa o dzieło i jego skutki
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
W praktyce często zdarzają się sytuacje zawarcia z kontrahentem bliżej nieokreśloną umowę, której przedmiotem jest wykonanie pewnego rodzaju prac budowlanych, takich jak remont lokalu, malowanie, przebudowa budynku. Nierzadko...
03 paź
Zalane nowoczesne mieszkanie
Zalanie mieszkania – zakres i podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Zalanie mieszkania lub domu można podzielić na dwie grupy z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę. Są to odpowiednio 1) sytuacje, gdy osoba trzecia podnosi odpowiedzialność za zdarzeni...
14 wrz
Plac budowy
Odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Kto odpowiada za szkody powstały na terenie budowy? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyróżnić na linii czasu budowy trzy odrębne okresy. Są to odpowiednio: czas poprzedzający protokolarne przejęcie od inwestora terenu bu...
03 sie
Młotek sędziowski
Wypadek przy pracy – czego może żądać pracownik od pracodawcy?
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Jeżeli miałeś wypadek w pracy i wskutek takiego wypadku doszło do uszkodzenia Twojego ciała, ciężkiej choroby, musiałeś podjąć leczenie, odbyć rehabilitację, potrzebowałeś wsparcia innych osób, poniosłeś dodatkowe koszty i do...
03 cze
Kobieta wzywająca pomoc drogową
Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody
Kategoria: KOMUNIKACJA
W przypadku szkody komunikacyjnej poszkodowany ma prawo podjąć decyzję jaki sposób rozliczenia likwidowanej szkody wybierze. Dotychczas wykształciły się dwa warianty rozliczenia szkody: bezgotówkowy i gotówkowy. Wariant bezgo...
23 maj
Szkoda całkowita
Szkoda całkowita. Co to takiego?
Kategoria: KOMUNIKACJA
Czym jest szkoda całkowita? Prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. szkody całkowitej. Pojęcie to wykształciło się w praktyce likwidowania szkód przez ubezpieczycieli. Problem szkody całkowitej powstał w związku ze...
13 mar
Lakierowanie samochodu
Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych
Kategoria: KOMUNIKACJA
W procesach likowanych przez nas szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostrzegamy nieprawidłowości przy wyliczaniu odszkodowania przez ubezpieczycieli w zakresie stosowanych stawek za roboczogodzinę ...
03 lut
Określanie wielkości szkody
Stawki za roboczogodzinę pracy przy szkodzie częściowej oraz szkodzie całkowitej
Kategoria: KOMUNIKACJA
Analizując prowadzone przez nas sprawy z tytułu odszkodowań z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zauważyć, że przy szacowaniu kosztów naprawy, najczęściej manipulowaną przez ubezpieczycieli daną...
16 sty
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody komunikacyjnej, czyli brak obowiązku naprawy pojazdu i przedstawiania faktur przy szkodach likwidowanych z ubezpieczenia OC
Kategoria: KOMUNIKACJA
W praktyce związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC można wyróżnić trzy metody rozliczenia szkody: kosztorysowa, fakturowa, bezgotówkowa. Kosztorys jest dokumentem sporządzanym najczęściej przez warszta...
03 gru
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Amortyzacja rabatowa
Kategoria: KOMUNIKACJA
Z dotychczasowego doświadczenia zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli polegającą na stosowaniu potrąceń amortyzacyjnych w odniesieniu do zastosowanych przez warsztaty naprawcze cen części oryginalnych. Zakłady ubezpieczeń dok...