Blog

SOLVE > Blog
17 gru
powodz_NEWS-min
Zalanie i powódź – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pozornie podobne zdarzenia, które choć wywołują podobne skutki to jednak przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane są zupełnie odmiennie. Należy pamiętać, że w niektórych towa...
11 gru
Gaszenie pożaru
Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Zgodnie z definicją z Encyklopedii PWN pożar to – „niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich j...
03 gru
businessman Writing paper and using calculator Calculating bonus
Odszkodowanie za wadliwy lokal / mieszkanie
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Niejednokrotnie spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją, w której w nabytym przez klienta lokalu (tak w lokalu mieszkalnym jak i w lokalu użytkowym) po upływie pewnego okresu czasu ujawniły się istotne wady, wiążące się dla nab...
30 lis
Zapoznawanie się z umową
Odróżnienie umowy o roboty budowlane od umowa o dzieło i jego skutki
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
W praktyce często zdarzają się sytuacje zawarcia z kontrahentem bliżej nieokreśloną umowę, której przedmiotem jest wykonanie pewnego rodzaju prac budowlanych, takich jak remont lokalu, malowanie, przebudowa budynku. Nierzadko...
03 paź
Zalane nowoczesne mieszkanie
Zalanie mieszkania – zakres i podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Zalanie mieszkania lub domu można podzielić na dwie grupy z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę. Są to odpowiednio 1) sytuacje, gdy osoba trzecia podnosi odpowiedzialność za zdarzeni...