Blog

SOLVE > Blog
14 wrz
budowa_wpis
Odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Kto odpowiada za szkody powstały na terenie budowy? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyróżnić na linii czasu budowy trzy odrębne okresy. Są to odpowiednio: czas poprzedzający protokolarne przejęcie od inwestora terenu bu...
03 sie
photo-1575505586569-646b2ca898fc
Wypadek przy pracy – czego może żądać pracownik od pracodawcy?
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Jeżeli miałeś wypadek w pracy i wskutek takiego wypadku doszło do uszkodzenia Twojego ciała, ciężkiej choroby, musiałeś podjąć leczenie, odbyć rehabilitację, potrzebowałeś wsparcia innych osób, poniosłeś dodatkowe koszty i do...
17 lip
Biblioteka
Śmiertelny wypadek przy pracy – jaka pomoc przysługuje rodzinie zmarłego pracownika?
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Wypadek przy pracy zawsze jest trudnym przeżyciem dla pracownika oraz jego najbliższych. Sytuacja często jest wręcz tragiczna, w szczególności wówczas kiedy wskutek wypadku przy pracy pracownik ponosi śmierć. Nikt i nic nie z...
03 cze
Kobieta wzywająca pomoc drogową
Bezgotówkowa, a gotówkowa likwidacja szkody
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W przypadku szkody komunikacyjnej poszkodowany ma prawo podjąć decyzję jaki sposób rozliczenia likwidowanej szkody wybierze. Dotychczas wykształciły się dwa warianty rozliczenia szkody: bezgotówkowy i gotówkowy. Wariant bezgo...
23 maj
szkoda_calkowita
Szkoda całkowita. Co to takiego?
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Czym jest szkoda całkowita? Prawo polskie nie formułuje definicji pojęcia tzw. szkody całkowitej. Pojęcie to wykształciło się w praktyce likwidowania szkód przez ubezpieczycieli. Problem szkody całkowitej powstał w związku ze...
08 kwi
Ustalanie odszkodowania
Zaniżenie wysokości odszkodowania z tytułu wzrostu wartości pojazdu po dokonaniu naprawy
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W prowadzonej praktyce, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której Ubezpieczyciele likwidując szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dokonują potrącenia wynikającego ze wzrostu wartości pojazd...
13 mar
Lakierowanie samochodu
Problematyka stawek za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W procesach likowanych przez nas szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostrzegamy nieprawidłowości przy wyliczaniu odszkodowania przez ubezpieczycieli w zakresie stosowanych stawek za roboczogodzinę ...
03 lut
Określanie wielkości szkody
Stawki za roboczogodzinę pracy przy szkodzie częściowej oraz szkodzie całkowitej
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Analizując prowadzone przez nas sprawy z tytułu odszkodowań z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zauważyć, że przy szacowaniu kosztów naprawy, najczęściej manipulowaną przez ubezpieczycieli daną...
16 sty
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody
Kosztorysowa metoda likwidacji szkody komunikacyjnej, czyli brak obowiązku naprawy pojazdu i przedstawiania faktur przy szkodach likwidowanych z ubezpieczenia OC
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
W praktyce związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC można wyróżnić trzy metody rozliczenia szkody: kosztorysowa, fakturowa, bezgotówkowa. Kosztorys jest dokumentem sporządzanym najczęściej przez warszta...
03 gru
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Amortyzacja rabatowa
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Z dotychczasowego doświadczenia zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli polegającą na stosowaniu potrąceń amortyzacyjnych w odniesieniu do zastosowanych przez warsztaty naprawcze cen części oryginalnych. Zakłady ubezpieczeń dok...